Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu i ogłoszenia o konkursie – 7.11.2018 r.

06 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


W związku z trwającymi aktualnie pracami związanymi z przeprowadzeniem konkursu  nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 (obecnie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17),  znaczną ilością wniosków, skutkującą wydłużeniem terminu weryfikacji wymogów formalnych w ramach ww. konkursu z dnia 26 sierpnia do dnia 30 października 2018 r. (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/826/18/V z dnia 21 sierpnia 2018 r.), rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej w powyższym konkursie oraz rozpoczęciem weryfikacji warunków formalnych 89 Wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18, wynikła konieczność wydłużenia terminu naboru konkursu do 7 stycznia 2019 r. i tym samym przedłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na lipiec 2019 r.  
Ponadto poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą minimalnego wkładu, jaki beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zmiany obowiązują od 06.11.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 6.11.2018 r.

2018-11-07

Ogłoszenie

2018-11-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS