Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 8.11.2018 r.

Pytanie:

Czy na inwestycję polegającą na budowie pompy ciepła jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przedstawione pytanie, należy zauważyć, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20214-2020 (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18) w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła nie jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Inaczej sprawa ma się z innymi rodzajami pomp ciepła (np. gruntowymi). W ich przypadku Wnioskodawca powinien dostarczyć ww. dokumenty.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS