Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny weryfikacji warunków formalnych – 12.12.2018 r.

Informujemy, zgodnie z § 10 ust.1 Regulaminu konkursu, o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych w konkursie nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18.

Z uwagi na złożoną tematykę projektów, liczbę wniosków o dofinansowanie projektu w ocenie oraz zdolność instytucji do weryfikacji warunków formalnych wniosków IOK informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych o 35 dni.

Zgodnie § 10 ust.1 Regulaminu konkursu wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS