Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014-2020 NA KONIEC 2018 R.

Ogłoszono 375 naborów o wartości ponad 9,7 mld zł, co stanowi 131% alokacji Programu.

Podpisano 2 505 umów na kwotę ponad 4,4 mld zł, co stanowi 59,3% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 1,2 mld zł, co stanowi 16,7% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 1,3 mld zł, co stanowi 17,5% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

  KAPITAŁ LUDZKI

101 644 uczestników projektów w ramach EFS (7% populacji województwa), wsparcie otrzymało 6 945 osób z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 149 km dróg. Utworzenie ponad 501 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 372 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 1 834 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 121 130 osób.

 

   GOSPODARKA

1 156 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało  4 432 miejsc pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało ponad 32 360 osób bezrobotnych, czyli co 3 osoba bezrobotna w województwie, 66% osób pracuje po zakończeniu projektów.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało  865 szkół oraz 47 312 uczniów, czyli co 5 uczeń w województwie, 4 670 nauczycieli, czyli co 6 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymało 28 podmiotów leczniczych. 7 232 osoby skorzystały z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 69 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzi  3 268 610 osób. Zrewitalizowano 136 obiektów infrastruktury, z których korzysta 455 581 osób.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

685 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 744 MW. 250 442 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS