Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat do Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Informujemy, że w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłoszone zostały:

- konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/18 

- nabór pozakonkursowy nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19 - dedykowany zidentyfikowanemu projektowi określonemu w Szczegółowy opis osi priorytetowych

 

Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/18  upływa 14 stycznia 2019 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS