Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie do regulaminu konkursu

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż w regulaminie konkursu na str. 30, w punkcie 2.4 „Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie”, w zapisie wystąpiła omyłka pisarska dotycząca dni tygodnia, w których należy składać wnioski o dofinansowanie w formie papierowej.

 

Jest:

„od dnia 29.04.2016 do dnia 18.05.2016 (piątek – wtorek), w godzinach od 8:00 do 15:00 – wnioski w o dofinansowanie w formie papierowej w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

Pokój 212“.

 

Powinno być:

„od dnia 29.04.2016 do dnia 18.05.2016 (poniedziałek - piątek), w godzinach od 8:00 do 15:00 – wnioski w o dofinansowanie w formie papierowej w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

Pokój 212“.

 

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz nie wpływa niekorzystnie na ich sytuację.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS