Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zgłoś uwagi do regulaminu konkursu dotyczącego zapobiegania rozwojowi próchnicy

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19, dotyczącego interwencji w ramach Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

 

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

  • Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go, do dnia 29 stycznia br. do godz. 12:00, na adres e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Projekt regulaminu konkursu

2019-01-25

Formularz zgłaszania uwag

2019-01-25

Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

2019-01-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS