Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący sprostowania uzasadnienia kryterium specyficznego fakultatywnego

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż w uzasadnieniu kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2: „Wnioskodawca zakłada współpracę CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU z pracodawcami/przedsiębiorcami z inteligentnej specjalizacji Drewno i Meblarstwo w zakresie produkcji mebli” (strona 35 regulaminu konkursu) wystąpiła omyłka pisarska dotycząca wskazania branży, o której mowa w brzmieniu przedmiotowego kryterium.

Obecny zapis: „Zgodnie dokumentem: Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Drewno i meblarstwo – raport końcowy, branża: zakwaterowanie, wypoczynek, sport jest wiodącą branżą w strukturze firm działających w obszarze inteligentnej specjalizacji Drewno i Meblarstwo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (54% struktury)”.

Powinno być: „Zgodnie dokumentem: Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Drewno i meblarstwo – raport końcowy, branża: produkcja mebli jest wiodącą branżą w strukturze zatrudnienia w inteligentnej specjalizacji drewno i meblarstwo w województwie warmińsko-mazurskim (54% struktury)”.

Zmiana treści uzasadnienia przedmiotowego kryterium nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS