Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu naboru wniosków – 31.01.2019 r.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosku o dofinansowanie z 31.01.2019 r. do 30.04.2019 r. Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć (wersję elektroniczną należy wysłać w systemie LSI MAKS2) do dnia zamknięcia naboru włącznie, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. do godz. 15:30.

Zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu naboru w przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu zakończenia naboru, tj. 30.04.2019 r. – decyduje data nadania.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS