Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące omówienia założeń konkursu w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WiM 2014–2020.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Termin spotkania: 24 kwietnia 2019 r.

Miejsce spotkania: Hotel Młyn, 82– 300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularz zgłoszeniowy na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu lpielblag@warmia.mazury.pl do 17 kwietnia 2019 r. godz. 12:00
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu: 

Telefon: 55 620 09 13/14/16 oraz e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2019-03-05

Agenda spotkania

2019-03-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS