Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy – 12.03.2019 r.

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Aktualizacja jest wynikiem zakończenia prac nad kształtem ww. wzoru. Główne zmiany w umowie wynikają m.in.:

  • z dostosowania zapisów do RODO („Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”)
  • uchylenia dyrektywy 95/46/WE „Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020” w zakresie uregulowania kwestii upoważnień,
  • „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania zapisów dotyczących wprowadzania danych personelu projektu”
  • z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Zmiana obowiązuje od 12 marca 2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 12.03.2019 r.

2019-03-12

Uzasadnienie zmian

2019-03-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.