Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie braku możliwości ogłoszenia konkursów w działaniu 10.7

Uprzejmie informujemy, że w kwietniu nie zostaną ogłoszone cztery planowane na maj konkursy w Działaniu 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się –- projekty konkursowe. Wynika to z faktu, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie wydała jeszcze opinii ws. przedłożonych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie następujących typów projektów:

  • realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie nowotworu gruczołu krokowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
  • realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób układu krążenia, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
  • realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
  • realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób i zaburzeń psychicznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Brak opinii AOTMiT w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej z jednej strony uniemożliwia Zarządowi Województwa ich przyjęcie, a następnie rozpoczęcie kilkuetapowej procedury przygotowania kryteriów wyboru projektów dla naborów w Działaniu 10.7, w której uczestniczą m.in. Komitet Sterujący ds. koordynacji inwestycji w sektorze zdrowia, któremu przewodniczy Minister Zdrowia, oraz Komitet Monitorujący RPO WiM. Jednocześnie uniemożliwia to beneficjentom przygotowanie wniosków o dofinansowanie. W konsekwencji ogłoszenie naborów w zaplanowanym terminie nie jest możliwe. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 nie jest obecnie w stanie przewidzieć, kiedy nabory w Działaniu 10.7 będą mogły zostać ogłoszone.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS