Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 1 Zasady realizacji projektu własnego – 11.04.2019 r.

10 kwietnia zarząd województwa podjął decyzję o aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu – Zasady realizacji projektów, dla których beneficjentem jest województwo warmińsko-mMazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz  ze zmianami w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji – załącznika nr 1 do uchwały do nowo obowiązujących przepisów.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Zasady realizacji projektów własnych

2019-04-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS