Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lepsza pozycja w rankingu funduszy unijnych

Województwo warmińsko-mazurskie plasuje się obecnie na 12 miejscu wśród wykonawców wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu o funduszach przyjętego we wtorek przez zarząd województwa.

 

- Stale kontrolujemy postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i cieszy ten awans o trzy pozycje w klasyfikacji wszystkich województw – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - O 2,7 p.p. zmniejszyła się różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnią dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych.

 

Wraz z końcem marca 2019 roku wartość dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 wyniosła ok. 4,7 mld złotych, co stanowi w przybliżeniu 63,1 proc. alokacji programu. Dotychczas podpisano 2814 umów o dofinansowanie projektów.

 

Odsetek wartości dofinansowania UE podpisanych umów w stosunku do alokacji poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS