Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych – 15.04.2019 r.

Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych w konkursie.

Z uwagi na dużą liczbę złożonych w konkursie projektów, ich specyfikę oraz duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs spowodowane kumulacją prac związanych z rozstrzygnięciem konkursów, termin przewidziany w Regulaminie na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o kolejne 30 dni, tj. ze 110 dni na 140 dni od dnia zamknięcia naboru. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS