Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania – 7.05.2019 r.

7 maja 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18, uwzględniającą wnioski, które zostały skierowane do dofinansowania w wyniku przesunięcia środków oraz rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej oraz negocjacji.

Pliki do pobrania

Lista wybranych projektów

2019-05-08

Skład Komisji Oceny Projektów

2019-05-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS