Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu zaplanowanego na maj bieżącego roku. 

Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne dotyczące systemu przekazywania dofinansowania grupom przedsiębiorstw (MŚP), w tym. m.in. porozumieniom, sieciom, konsorcjom, instytucjom otoczenia biznesu, będącym potencjalnymi beneficjentami poddziałania, a w konsekwencji udzielania i rozliczania pomocy publicznej konieczne jest uzupełnienie i doprecyzowanie dokumentacji konkursowej w tym zakresie. Dlatego też Instytucja Zarządzająca zmuszona jest przesunąć termin naboru w Poddziałaniu 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu zostanie uwzględniona w kolejnej aktualizacji harmonogramu naboru.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS