logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna) zaplanowanego na maj bieżącego roku. 

Zmiana interpretacji Komisji Europejskiej dotycząca możliwości realizacji projektów w zakresie dróg lokalnych skutkowała koniecznością przeformułowania Strategii ZIT w odniesieniu do projektów transportowych Priorytetu Inwestycyjnego 4e. Z uwagi na to oraz mając na względzie konieczność dostosowania przez beneficjentów zakresu projektów do zmiany interpretacji, Instytucja Zarządzająca jest zmuszona przesunąć termin naboru w Poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna).

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu zostanie uwzględniona w kolejnej aktualizacji harmonogramu naboru.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.