Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/377/16/V z 25 kwietnia 2016 r. konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wszystkie projekty złożone w odpowiedzi na konkurs otrzymały ocenę negatywną.

Z uwagi na powyższe żaden z projektów nie został wybrany do dofinansowania.

 

Poniżej skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

 

Pliki do pobrania

Skład KOP

2016-05-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS