Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Miliony złotych na realizację nowych projektów

Ponad 75 milionów złotych unijnych środków trafiło do kolejnych gmin, firm i szpitali. 30 maja o godz. 12.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91A) podpisano 32 umowy na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014-2020.

74 miliony złotych unijnego dofinansowania trafiło do 28 gmin, powiatów i instytucji na działania poprawiające efektywność energetyczną w budynkach publicznych.

Wsparcie otrzymały przedsięwzięcia zakładające głęboką kompleksową modernizację budynków, czyli m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących, w tym również OZE.

Wśród beneficjentów oprócz gmin i powiatów znalazły się także m.in. placówki służby zdrowia w Elblągu, Piszu i Morągu, Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Wartość tych projektów to ponad 74 miliony zł.

Z kolei cztery podpisane umowy dotyczą wsparcia projektów z dziedziny infrastruktury edukacyjnej. Całkowita wartość projektów to prawie 1,5 mln zł, dofinansowanie – ponad 1,2 mln zł. Pieniądze trafiły do powiatów nidzickiego i braniewskiego oraz gmin Barciany i Miłakowo na rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS