Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rewitalizacja przedsięwzięć za 10 milionów złotych

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie (po ok. 2 mln zł każde) otrzymały przedsięwzięcia rewitalizacyjne (Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja terenów miejskich), zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gmina miejska Bartoszyce zrealizuje projekt „Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach”. Jego całkowity koszt to 4,3 mln zł.

„Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” to projekt gminy Orneta. Wartość 2,4 mln zł.

Za blisko 2,4 mln zł gmina Biskupiec zrealizuje II etap projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”. Przedsięwzięcie gminy Miejskiej Lubawa to kosztujący 2,3 mln zł projekt „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie”.

Gmina-miasto Działdowo zrealizuje projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie”. Jego całkowity koszt to 2,3 mln zł.

Wartość wszystkich wspartym w tym konkursie projektów wynosi 13,6 mln zł.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS