Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminu konkursu dotyczącego chorób i zaburzeń psychicznych

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/19, dotyczącego interwencji w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu projektu:

  • Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób i zaburzeń psychicznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.


Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 10 lipca br. do godz. 12:00 na adres e-mail: a.pelka@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu (projekt)

2019-07-05

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych

2019-07-05

Formularz zgłaszania uwag

2019-07-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS