logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Ełku - poddziałanie 11.1.3

Informacja o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałanie 11.1.3 usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia konkursu oraz funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2.

 

Termin i miejsce spotkania

20 maja 2016 r. w godzinach 10.00-13.00.

O dokładnym miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni w mailu z informacją o zakwalifikowaniu się na spotkanie informacyjne.

 

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres lpielk@warmia.mazury.pl do 16 maja 2016 r.
2. Potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09,

email: lpielk@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2016-05-12

Formularz zgłoszeniowy

2016-05-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.