Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie do regulaminu konkursu

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

w regulaminie konkursu na str. 23 w podrozdziale „PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE KONKURSU", w zapisie dotyczącym szczegółowego opisu osi priorytetowej, wystąpiła pomyłka dotycząca aktualnej daty wersji dokumentu.

Jest:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 września 2015 roku".

Powinno być:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 lutego 2016 roku".

Ponadto:

do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 6 Wzór karty oceny kryteriów formalnych projektu konkursowego.

W związku z powyższym do dokumentacji wprowadza się się poprawny załącznik nr 6 do ww. regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany regulaminu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Aktualny regulamin konkursu

2016-05-11

Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-05-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS