Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący aktualizacji regulaminu i wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 30 dni na 50 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 12 maja 2016 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-05-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS