Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Konferencja – podsumowanie wdrażania w 2019 r. RPO WiM 2014–2020, 3 grudnia 2019 r.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminu konkursu z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych (na zapobieganie rozwojowi próchnicy)

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19, dotyczącego interwencji w ramach Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 13 sierpnia br. do godz. 12:00 na adres e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Projekt regulaminu

2019-08-07

Formularz zgłoszeniowy

2019-08-07

Program Polityki Zdrowotnej

2019-08-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS