Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana w instrukcjach sporządzania studiów wykonalności przy projektach EFRR

Zwracamy Państwa uwagę, że w konkursach i naborach ogłaszanych od lipca 2019 r. zmianie uległa:

  • Instrukcja sporządzania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz
  • Arkusz kalkulacyjny do analizy finansowo-ekonomicznej, będący załącznikiem do Studium wykonalności.

Wskazaną dokumentację, stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, należy zatem przygotować w oparciu o nowe wzory dokumentów, które zamieszczone są pod właściwym ogłoszeniem o konkursie, w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS