Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych – 12.09.2019 r.

Informujemy, że termin przewidziany w regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków ulega wydłużeniu o 20 dni.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 – zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs związane z kumulacją konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 20 dni, tj. z 80 dni na 100 dni od dnia zamknięcia naboru.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS