Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja typu projektów w działaniu 8.2

Informujemy, że z uwagi na zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji m.in. w zakresie typów projektów Działania 8.2, aktualizacji ulegają typy projektów wskazane w Harmonogramie naborów wniosków w trybie konkursowym na 2019 r. RPO WiM 2014–2020.

W ramach aktualizacji dodano typ projektu: zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury oraz sanitariaty wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego).

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS