Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/19).

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  1 października – 31 października 2019 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Pliki do pobrania

Zalacznik nr 1 - Wniosek o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk

2019-10-02

Zalacznik nr 2 - Rekomendacja Związku ZIT MOF Ełk

2019-10-02

Załacznik nr 3 - Procedura wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk

2019-10-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS