Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu – 15.10.2019 r.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5  Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z października 2019 roku na grudzień 2019 roku. Przyczyną zmiany terminu jest duża liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w w/w konkursie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.