Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów z Osi 11

Komunikat o przesunięciu terminu konkursów wskazanych w Harmonogramie naborów na 2019 rok:  

  • w poddziałaniu 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn;
  • w poddziałaniu 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Treść komunikatu

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS