Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Posiedzenie VI Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

30 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie VI Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oprócz członków Rady Inwestycyjnej w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz reprezentanci Pośrednika Finansowego wdrażającego  na Warmii i Mazurach instrument finansowy „Wejścia kapitałowe”.

Podczas spotkania omówiono efekty wprowadzania Strategii Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, stan realizacji projektu polegającego na wdrażaniu instrumentów finansowych oraz najbliższe plany inwestycyjne pośrednika produktu kapitałowego.