Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

23.12.2019 r. Zarząd Województwa zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2020 rok.

Aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych naborów:

  • w poddziałaniu 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk, z terminem rozpoczęcia w czerwcu 2020 r.;
  • w działaniu 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis Ełk, z terminem rozpoczęcia w kwietniu 2020 r.


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

Wykaz zmian

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS