Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ponad 300 mln zł na koniec roku

W przedostatni dzień 2019 roku marszałek Gustaw Marek Brzezin zawarł
z beneficjentami kolejne dwie ważne dla regionu umowy na dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Oznacza to rozdysponowanie kolejnych 327 mln złotych.

30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie marszałek Gustaw Marek Brzezin
i wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowy z przedstawicielami PKP PLK oraz Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Cieszy nas zbliżający się szczęśliwy finał tych przedsięwzięć, bo oba projekty mają swoją historię, w których niebagatelną rolę odegrały wzrosty cen i sytuacja na rynku budowlanym — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Ponad 220 mln zł dofinansowania unijnego przeznaczonego na rozwój Warmii i Mazur jest mocnym akcentem na koniec roku. Tym dużym krokiem funduszowym wchodzimy w nowy rok
i zbliżamy się do poziomu 80 proc. kontraktacji środków unijnych dla regionu na lata 2014–2020. Mówiąc otwarcie, zamierzamy zainwestować na Warmii i Mazurach 100 proc. przeznaczonych dla nas pieniędzy

Spółka PKP planuje prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn–Gutkowo–Dobre Miasto. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 275 mln zł,
a dofinansowanie blisko 190 mln zł. Remont pozwoli na osiągnięcie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich do 100 km/h i towarowych 80 km/h na linii kolejowej 220 i 70 km/h na linii kolejowej 221.

W ramach projektu przewiduje się prace na 68 obiektach inżynieryjnych, 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Ponadto zaplanowano likwidację przejścia
w poziomie szyn w ciągu ul. Kapitańskiej i ul. Jeziornej w Olsztynie, które zostanie zastąpione przejściem podziemnym. Planuje się budowę trzech nowych przystanków: Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny. Wszystkie perony będą wyposażone w nowe ławki oraz wiaty. Zamontowane zostaną także udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na linii nr 220 na p.o. Olsztyn Likusy zaprojektowano mijankę.

Zaawansowane prace na linii Olsztyn–Gutkowo już trwają, planujemy zakończyć je w przyszłym roku — deklaruje Andrzej Osipow, dyrektor Regionu Północnego w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. — Jesienią 2020 roku rozpoczniemy działania na linii nr 221.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu chce zainwestować w podniesienie jakości
i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 52 mln zł, a dofinansowanie 36 mln zł. Zadania przewidziane do wykonania w projekcie: rozbudowa bloku operacyjnego (przy ul. Komeńskiego); modernizacja pomieszczeń (przy. ul. Komeńskiego i Żeromskiego) na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej oraz psychiatrii. W ramach projektu przewiduje się również wyposażenie pięciu sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny. Łączna powierzchnia zmodernizowanych oddziałów, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni wyniesie blisko 10 tys. metrów kwadratowych.

Połączenie dwóch elbląskich szpitali trzy lata temu oznaczało potężną reorganizację służby zdrowia w naszym mieście — mówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Elblągu. — Inwestycja pozwoli wykorzystać potencjał nowej organizacji i poprawić infrastrukturę, z której korzystać będą mieszkańcy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS