Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 20.01.2020 r.

Pytanie

Czy nowo utworzony ośrodek wychowania przedszkolnego jest jednoznaczny z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego?

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Regulamin nie definiuje, czy budowa nowego obiektu uznawana jest jako nowo utworzony ośrodek.

 

Odpowiedź

Utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego, według zapisów Regulaminu konkursu 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nie jest jednoznaczne z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego. 

Budowa nowego obiektu nie jest możliwa w ramach konkursu z działania 2.1. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu (str. 48) można przewidzieć wydatki związane z zakupem nieruchomości, zakupem infrastruktury oraz dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do 10% wartości projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.