logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs planowany był na czerwiec bieżącego roku.
 

Brak aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami obejmującego pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju uniemożliwia uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej dla Działania 5.1.


W konsekwencji Instytucja Zarządzająca jest zmuszona przesunąć termin naboru w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa do czasu przyjęcia aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.