Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

28.01.2020 r. Zarząd Województwa zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2020 rok.

Aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych naborów:

  • w działaniu 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, z terminem rozpoczęcia w maju 2020 r.;
  • poddziałaniu 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych, z terminem rozpoczęcia w maju 2020 r.
  • poddziałaniu 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, ZIT Ełk, z terminem rozpoczęcia w sierpień 2020 r. 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 28 stycznia 2020 r.

Wykaz zmian – 28 stycznia 2020 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS