Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 7.02.2020 r.

Pytanie:

Czy w związku z tym, że działanie 1.1 (Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego) w ramach typu 1 projektu jest obowiązkowe do realizacji, a wsparcie na to działanie mogą uzyskać tylko placówki, które działają na terenie gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wymienione w zał. 9 do Regulaminu Konkursu, proszę o informację, czy dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać tylko placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w zał. 9 do Regulaminu Konkursu? I czy konieczne jest, aby placówki znajdowały się na terenie tych miejscowości, czy wystarczy, że ze wsparcia będą korzystały dzieci zamieszkałe na terenie gmin wymienionych w zał. nr 9 w placówce położonej na terenie gminy, której nie ma w niniejszym wykazie?
 

Odpowiedź:

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą otrzymać tylko i wyłącznie placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma możliwości aby ze wsparcia w przedmiotowym konkursie skorzystały placówki zlokalizowane na terenie gminy/miejscowości, które nie zostały wymienione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nawet jeśli wsparcie kierowane by było tylko do dzieci z gmin wymienionych w załączniku nr 9.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.