Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne „Zasady rozliczania projektów finansowanych z EFRR”

SPOTKANIE ODWOŁANE

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne „Zasady rozliczania projektów finansowanych z EFRR”. 


Termin spotkania: 3 kwietnia 2020 r. w godz: 10:00 – 12:30

Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1


Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 31 marca 2020 r. do godz. 13:00,
  2. potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym)

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warminsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmisko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W pierwszej części spotkania ekspert przedstawi ofertę pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Druga część spotkania zostanie poświęcona zasadom rozliczania projektów w ramach RPO WiM na lata 2014–2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A.


Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2020-02-20

Formularz zgłoszeniowy

2020-02-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS