Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

[WIDEO] Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami

13 lutego 2020r. odbyło się bezpłatne webinarium organizowane przez urząd marszałkowski w Olsztynie.

Tematem webinarium było przybliżenie beneficjentom zagadnień dotyczących dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=FVftDeAsjeE&t=275s

 

Temat webinarium: Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami

 

Ekspert: Justyna Stańczak-Anuszewska - specjalista ds. funduszy unijnych

Prowadząca: Marta Gołąb - Kocięcka

 

Z webinarium dowiesz się o:

  • kryteriach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • dostępności cyfrowej,
  • możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z funduszy europejskich,
  • dostępności architektonicznej,
  • mechanizmie racjonalnych usprawnień,
  • podstawach prawnych.

 

Przebieg szkolenia online:

00:00 - Przywitanie. Przedstawienie eksperta oraz tematyki szkolenia.

1:06 - Wprowadzenie do szkolenia.

1:36 - Czy każdy projekt musi być dostępny?

2:00 - Kryteria dostępności do projektów dla osób niepełnosprawnych.

3:41 - Dostępność cyfrowa.

6:30 - Możliwość uczestnictwa.

7:02 - Dostępność architektoniczna.

10:55 - Mechanizm racjonalnych usprawnień.

14:11 - Przykłady mechanizmu racjonalnych usprawnień.

25:44 - Dostępność dla osób niepełnosprawnych na imprezach masowych.

27:22 - Audiodeskrypcja w filmach wideo.

31:00 - strona www dostępna dla osób niepełnosprawnych na imprezach masowych.

33:33 - Zasady uniwersalnego projektowania.

38:00 - 8 reguł koncepcji projektowania uniwersalnego.

39:00 - Elastyczność w użytkowaniu.

39:52 - Kary za nieprzestrzeganie zasad dostępności.

40:37 - Proste i intuicyjne korzystanie.

41:30 - Czytelna informacja.

42:50 - Tolerancja na błędy.

43:58 - Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu użytkowania.

45:20 - Percepcja równości.

46:13 - Dodatkowe linki i dokumenty.

47:46 - Podsumowanie szkolenia.

 

Materiały powebinarowe:

Prezentacja

Prezentacja dla osób niewidzących

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS