Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego, Olsztyn 25.03.20 r.

SPOTKANIE ODWOŁANE

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), zapraszamy na bezpłatne spotkanie skierowane do:

 •  jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS);
 • związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

 

Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na:

 • budowę/przebudowę infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
 • zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne;
 • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
 • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

 • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
 • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE) w tym niezbędnej dla transportu infrastruktury;
 •  preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich;

 

Termin i miejsce spotkania

25 marca 2020 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 13

 

Warunki uczestnictwa

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18 marca 2020 roku, do godz. 10:00,
 • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS