Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 3.03.2020 r.

Pytanie:

Według regulaminu konkursowego 3 typ projektu jest typem jedynie uzupełniającym do 1 typu projektu i nie może być realizowany samodzielnie. W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy.  Wynika z tego, iż w 3 typie projektu okres realizacji projektu maksymalnie może trwać 12 miesięcy.

Odpowiedź:

W przedmiotowym konkursie nie został określony warunek dotyczący maksymalnego okresu realizacji działań w ramach 3 typu projektu. Niemniej jednak zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu musi rozpocząć się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Końcowy okres kwalifikowalności wydatków został określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i jest to dzień 31 grudnia 2023 r.

Przypominamy również, że realizacja 3 typu projektu stanowi jedynie uzupełnienie 1 typu projektu.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.