Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie procedury oceny wniosków – 12.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020, informuje o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS