Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana kwoty alokacji – 23.03.2020 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi:  26 325 278,92 EURO co stanowi 113 525 132, 81 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 28.02.2020 r., gdzie 1 EURO = 4,3124 PLN.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.