Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

68 milionów złotych na walkę z epidemią

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w najbliższym czasie przeznaczy na walkę z epidemią wywołaną koronawirusem dodatkowo ponad 29 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych działań – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin – Wyasygnowanie 29 milionów zł na doposażenie szpitali jest możliwe dzięki dokonaniu przesunięć środków między osiami  RPO. Analizujemy sytuację na bieżąco, rozmawiamy z dyrektorami placówek służby zdrowia, zbieramy informacje o najpilniejszych potrzebach.

Reprogramowanie środków w RPO WiM 2014-2020 umożliwi też wygospodarowanie kolejnych 39 mln zł, które zostaną przekazane na wsparcie służby zdrowia.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS