Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 9.3.2 infrastruktura szkół wyższych

Mając na uwadze planowany w 2017 r. konkurs w ramach poddziałania 9.3.2 Infrastruktura szkół wyższych, informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało procedurę opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach priorytetu Inwestycyjnego 10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Zgodnie z ww. procedurą projekty inwestycyjne będą mogły starać się o dofinansowanie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania, za pośrednictwem samorządu województwa, pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla planowanego przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania

Procedura opiniowania projektów inwestycyjnych

2017-05-23

Załącznik nr 1

2017-05-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS