logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Olsztynie - działanie 2.1

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w konkursie 2.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.


Termin i miejsce spotkania

17 czerwca 2016 r. w godzinach 10.00-14.15, Urząd Marszałkowski w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, sala 420

 

Program spotkania

Podczas spotkania przedstawimy m.in. założenia konkursu oraz omówimy najczęściej popełniane błędy na etapie oceny merytorycznej z poprzedniego naboru.

W obecnym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej  takim dzieciom udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego;
 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Wnioski mogą składać:

 • organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 14 czerwca 2016 r.,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2016-06-08

Prezentacja - błędy we wnioskach

2016-06-17

Prezentacja standard minimum

2016-06-13

Prezentacja - najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności

2016-06-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.