Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie konkursu

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-016/17 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu: osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy Gminy Olsztynek, który w wyniku niespełnienia wymogów formalnych został pozostawiony bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym przedmiotowy konkurs 28.11.2017 r. został zakończony.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.