Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przesuwamy środki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zwalczać jego skutki

W związku z opublikowaniem 17 kwietnia 2020 r. treści Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. informujemy, że podjęliśmy decyzję o nie ogłaszaniu dwóch konkursów:


Wszystkie środki, które miały być przeznaczone na konkursy, zostają przekazane na powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz na zwalczanie jego skutków, w drodze innego konkursu, o którym po zmianie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, zostaną Państwo powiadomieni.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.